Nieuws

Tijdens Lockdown-biz kunt u ons bereiken:

CONTACTLIJST MEDEWERKERS

Sinds 2013 krijgen verpleegkundigen in de thuisverpleging die houder zijn van een bijzondere beroepstitel (BBT) of een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) een jaarlijkse premie. Voor een BBK bedraagt de premie 1.205,58 euro.
Voor een BBT gaat het om 3.616,84 euro. Deze bedragen gelden zowel voor 2013 als voor 2014.

Wie heeft recht op deze premie?

Om van de premie te kunnen genieten, moet de verpleegkundige afdoende geattesteerde verstrekkingen verlenen gedurende het jaar waarop de premie betrekking heeft.

Als een verpleegkundige voor hetzelfde jaar voldoet aan de voorwaarden voor zowel de BBT-premie als de BBK-premie binnen hetzelfde domein, wordt enkel de (hoogste) premie (BBT) uitbetaald.

De premie moet dus jaarlijks aangevraagd worden door de verpleegkundige, en wordt uitbetaald door het RIZIV in van het volgende jaar waarop de premie betrekking heeft. De betaling gebeurt pro rata de geattesteerde verstrekkingen in het jaar waarop de premie betrekking heeft.

Concreet
De premie voor 2013 wordt uitzonderlijk betaald in maart 2015. De daaropvolgende jaren valt de betaling in juni. Zo wordt de premie voor 2014 betaald in juni 2015, de premie voor 2015 in juni 2016, enz…

Eerste fase: BBK-premie in de diabetologie

Wat betreft de BBK-premie in de diabetologie zijn de praktische modaliteiten reeds gepubliceerd op de website van de RIZIV. Een uitbreiding naar andere beroepsbekwaamheden of -titels met een koninklijk besluit is mogelijk als de specifieke modaliteiten daarvoor uitgewerkt zijn.

De BBK-premie wordt berekend in verhouding tot het aantal en de aard van de uitgevoerde en geattesteerde verstrekkingen in de diabetologie:
  • Een volledige premie (1.205,58 euro) als de som van de W-waarden 500 of meer is.
  • Een halve premie (602,79 euro) als de som lager is dan 500 en minstens 50 bedraagt.
  • 10% van de premie (120,56 euro) als de som lager is dan 50 en meer dan 0 bedraagt.
De aanvraag voor de premie van 2013 moet uitzonderlijk ingediend worden op uiterlijk 21/01/2015. De aanvraag voor de premie van 2014 moet uiterlijk ingediend worden op 31/03/2015. De aanvraag voor de premie van 2015 moet uiterlijk ingediend worden op 31/03/2016.

Het model aanvraagformulier is beschikbaar op de website van het RIZIV.

Bron: Koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden
Website RIZIV, Premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX